Nabízená řešení

Jsme Vám připraveni poskytovat nezbytnou podporu a být Vašimi partnery jak pro kontrolu/audit již zavedených opatření, tak pro zavádění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích vyhlášek do Vaší organizace v odpovídajícím, rozumném rozsahu. Pomůžeme Vám tak nejen identifikovat potřeby k naplnění požadavků k ochraně informačního systému základní služby, ale také dále rozvíjet řízení bezpečnosti ve Vaší organizaci s Vašimi současnými dodavateli a garanty IT řešení. Pomůžeme Vám nastavit efektivní nástroje a procesy pro řešení případných kybernetických incidentů a komunikaci s NÚKIB, případně vyšetřovateli. Jsme připraveni Vám pomoci v oblastech:

 • Identifikace kontextu a potřeb organizace ve vztahu k požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti,
 • Srovnání požadavků zákony o kybernetické bezpečnosti vzhledem k aktuálnímu stavu organizace,
 • Identifikace nápravných opatření, jejich priorit pro zajištění souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti reflektující kontext Vaší organizace,
 • Zastřešení žádosti o dotaci pro externí financování rozvoje KB z prostředků Ministerstva zdravotnictví,
 • Pomoc s implementací technických i organizačních opatření a ověření efektivnosti jejich zavedení v organizaci,
 • Outsourcing služeb forensního vyšetřování kybernetických incidentů,
 • Návrh implementace bezpečnostního monitoringu.
 • Mimo úvodních kroků zahrnujících identifikaci kontextu a potřeb organizace ve vztahu k požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti, identifikace nápravných opatření a pomoci při implementaci, nabízíme také komplexní podporu v dané oblasti zaměřující se i na testování kybernetické bezpečnosti organizace a vzdělávání IT uživatelů na všech úrovních (včetně IT a bezpečnostních odborníků).

  V rámci testování kybernetické bezpečnosti využíváme automatických i manuálních nástrojů. Mimo penetračního testování a testů zranitelnosti nabízíme také Red Team Operations, tedy „řízený útok na společnost“, který se přizpůsobuje okolnostem testování s cílem proniknout do organizace a ovládnout její infrastrukturu. Cílem je ověřit zabezpečení fyzického prostředí, infrastruktury, cloudového prostředí, zaměstnanců, externích spolupracovníků i vnitropodnikových procesů.

  Napište nám

  Váš e-mail nebude zveřejněn. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Povinná pole jsou označená *

  // Potřebujete se zorientovat v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví?

  RÁDI VÁM POMŮŽEME