bezpečnost ve zdravotnictví slider Kybernetická bezpečnost
ve zdravotnictví
Viry neohrožují pouze pacienty, ale i celé zdravotnictví.

V letošním roce došlo k rozšíření seznamu subjektů, které jsou určeny za součást základní služby v kontextu zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., zároveň se v médiích objevují stále častěji informace o útocích na zdravotnická zařízení. Byli jste zařazeni do působnosti kybernetického zákona? Víte, jaké náležitosti z pohledu kybernetické bezpečnosti musí splňovat poskytovatel základní služby?

 

// poradenské služby

Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví
Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

Digitalizace zdravotnictví, případně termíny jako eHealth či mHealth, jsou stále častěji využívanými pojmy, jejichž důležitost je dlouhodobě podporována technickým pokrokem.

Informace pro poskytovatele
Informace pro poskytovatele

Provozovatelem základní služby je takový orgán nebo osoba, která poskytuje základní službu.

Relevantní legislativa
Relevantní legislativa

Dne 29. srpna 2014 vstoupil v platnost s účinností od 1. ledna 2015 zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Nabízená řešení
Nabízená řešení

Jsme Vám připraveni poskytovat nezbytnou podporu a být Vašimi partnery jak pro kontrolu/audit již zavedených opatření, tak pro zavádění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti.

Konference Bezpečnost ve zdravotnictví
Konference Bezpečnost ve zdravotnictví

Tématem připravované konference bude efektivní přístup k ověření naplnění požadavků zákona a vyhlášky, zajištění kontinuity činnosti, bezpečnostní desatero, elektronické nástroje pro podporu analýzy aktiv a rizik, administrace dotační žádosti a následně administrace implementačního projektu.

// Potřebujete se zorientovat v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví?

RÁDI VÁM POMŮŽEME